Θεσσαλονίκη: η πυρκαγιά του 1917. Η μεταμόρφωση της πόλης και η προσπάθεια αποκατάστασης των πυροπαθών

Ιωάννου, Φωτεινή (2021-01)

The fire that struck the city of Thessaloniki in August 1917 was catastrophic. It may not have caused human losses, but it destroyed a huge area of the historic center of the city, (and) left about 70.000 people homeless. Immediately, various bodies, state, municipal, allied, ecclesiastical, were mobilized for the care of fire victims. The fire was at the same time an opportunity for Thessaloniki to become a European town while maintaining its local character.

Thesis

Η φωτιά που έπληξε την πόλη της Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο του 1917 ήταν καταστροφική. Μπορεί να μην είχε ανθρώπινες απώλειες, όμως κατέστρεψε μια τεράστια έκταση του ιστορικού κέντρου της πόλης, άφησε άστεγους περίπου 70.000 ανθρώπους. Αμέσως, κινητοποιήθηκαν διάφοροι φορείς, κρατικοί, δημοτικοί, συμμαχικοί, εκκλησιαστικοί, για την περίθαλψη των πυροπαθών. Η πυρκαγιά αποτέλεσε ταυτόχρονα και ευκαιρία μεταμόρφωσης της Θεσσαλονίκης σε πόλη ευρωπαϊκή διατηρώντας παράλληλα τον τοπικό της χαρακτήρα.