Η Νεολαία Λαμπράκη και το κίνημα Ειρήνης την περίοδο 1963-1967

Τσιομίδης- Θεοδωρόπουλος, Ορέστης (2021-01)

Thesis

Η δεκαετία του 1960 ή αλλιώς η δεκαετία της νεολαίας, όπως έχει χαρακτηριστεί, αποτελεί τα τελευταία χρόνια πόλο έλξης για πολλούς Ιστορικούς λόγω των πολύπτυχων και πυκνών γεγονότων που την πλαισιώνουν. Η δυναμική εμφάνιση των νέων στο κοινωνικοπολιτικό προσκήνιο, απόρροια των διεκδικήσεων από τη μεταπολεμική γενιά, γέννησε ένα νέο κίνημα αμφισβήτησης σε όλο τον κόσμο, τα κατάλοιπα του οποίου επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις μετέπειτα εξελίξεις. Μέρος αυτού του κινήματος υπήρξε και η Ελλάδα, με έναν από τους τομείς δράσης της να εντοπίζεται στο κίνημα Ειρήνης.

Collections: