Η προθυμία πληρωμής για την προστασία του περιβάλλοντος ως συνάρτηση των ιδεών για την περιβαλλοντική υποβάθμιση

Economou, S. ; Drosatos, G. (2012-09)

Book chapter

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τη διερεύνηση της προθυμίας του καταναλωτή για την οικονομική ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας με κάποιας μορφής εισφοράς. Η ιδιαιτερότητα της μελέτης εστιάζεται στο γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου το οποίο αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα και η καταχώρηση των απαντήσεων γινόταν αυτόματα σε βάση δεδομένων που κατασκευάστηκε για αυτό το σκοπό. Το δείγμα των ερωτηθέντων ήταν τυχαίο και η προτροπή συμμετοχής στην έρευνα γινόταν με emails που στάλθηκαν σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών που με τη σειρά τους το προωθούσαν σε αλλους παραλήπτες. Το δείγμα των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν ξεπερνά τα 800. Αρχικά με μια λίστα 30 ερωτήσεων καταγράφηκαν οι απόψεις των καταναλωτών για την περιβαλλοντική υποβάθμιση καθώς και αν θα επιθυμούσαν να επιβαρυνθούν οικονομικά για την περιβαλλοντική προστασία. Στη συνέχεια τους προτάθηκαν συγκεκριμένα και εναλλακτικά ποσά και καταγράφηκε η διάθεση τους ή μη να επιβαρυνθούν. Η αξιολόγηση της προθυμίας πληρωμής έγινε σε σχέση με τις απόψεις που έχουν για την περιβαλλοντική υποβάθμιση καθώς και με τα δημογραφικά χαρακτηριστκά του δείγματος.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/