Ελεγχόμενη πρόσβαση σε κλειστό χώρο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Stamatelatos, George ; Drosatos, George (2012-04)

Article

Στα πλαίσια αυτής της δουλειάς υλοποιήσαμε μία πλατφόρμα για το άνοιγμα μιας πόρτας χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, όπως αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος [1] και δικτυακής διαχείρισης. Εξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο το πετύχαμε καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και λογισμικού.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/