Οι πολεμικές αναταραχές στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στη μετανάστευση και στο μεταναστευτικό-προσφυγικό φαινόμενο

Ζαβουδάκη, Μυρσίνη (2021-01)

The subject of this paper is the immigration and refugee issue with reference to the Middle East region. The phenomenon of population movement is examined in more detail and over time, having Europe as a common reference axis. The paper then presents some information about the Middle East region to show that the prevailing conditions have led to the migration and refugee challenge facing European countries. The EU's immigration and asylum policy is presented and critically evaluated. Finally, the work concludes with a series of conclusions on the issue under consideration.

Thesis

Αντικείμενο πραγμάτευσης της παρούσας εργασίας αποτελεί το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, με σημείο αναφοράς την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αναλυτικότερα εξετάζεται αδρομερώς και διαχρονικά το φαινόμενο της μετακίνησης των πληθυσμών, έχοντας ως κοινό άξονα αναφοράς την Ευρώπη. Ακολούθως η εργασία παρουσιάζει κάποιες πληροφορίες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ώστε να διαφανεί πως οι επικρατούσες συνθήκες έχουν οδηγήσει στην μεταναστευτική και προσφυγική πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη. Εν συνεχεία παρουσιάζεται η πολιτική της ΕΕ όσον αφορά στην μετανάστευση και το άσυλο και γίνεται και μία κριτική αποτίμηση αυτής. Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται με μία σειρά συμπερασμάτων για το εξεταζόμενο ζήτημα.