Από τις εκλογές της «βίας και νοθείας» στην κατάλυση της δημοκρατίας: Ο Τύπος της Λάρισας και οι πολιτικές εξελίξεις της περιόδου 1961-1967.

Παππά, Γλυκερία (2020)

Thesis

Στην παρούσα εργασία σχετικά με τον Τύπο της Λάρισας και τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα της περιόδου 1961-1967, δηλαδή της περιόδου από τις εκλογές της «βίας και νοθείας» στην κατάλυση της δημοκρατίας, γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν οι διαφορετικές απόψεις, σκέψεις και ιδέες των εφημερίδων της Λάρισας γύρω από τα κρίσιμα πολιτικά γεγονότα αυτής της περιόδου και να διαφανεί η ιδεολογική τους ταυτότητα. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφονται τα σχόλια των δύο μεγαλύτερων εφημερίδων ημερήσιας κυκλοφορίας, της Ελευθερία και του Ημερήσιου Κήρυκα, οι οποίες εξέφραζαν διαφορετικές πολιτικές απόψεις και στην αρθρογραφία τους αποτυπώνονται οι πολιτικές αντιπαραθέσεις της περιόδου, άλλοτε ξεκάθαρα και άλλοτε «ανάμεσα στις γραμμές», ανάλογα με την πολιτική τους προτίμηση. Όπως είναι φυσικό, σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνονται μαχητικά εργαλεία των κομμάτων στα οποία πρόσκεινται μέσω της προσπάθειας επηρεασμού και καθοδήγησης της κοινής γνώμης. Η εφημερίδα Ελευθερία ήταν η παλαιότερη και μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα της Λάρισας και πολιτικά ήταν φίλα προσκείμενη στον χώρο του Κέντρου, αφού από την ίδρυσή της, το 1922, υπήρξε σταθερά φιλοβενιζελική. Διευθυντής και κύριος αρθρογράφος της ήταν ο Κωνσταντίνος Περραιβός, ο οποίος εξελέγη βουλευτής με την ΕΚ στις εκλογές του 1963 και επανεξελέγη στις εκλογές του 1964. Από την άλλη, ο Ημερήσιος Κήρυκας, και από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, το 1930, εξέφραζε, αρχικά, τις απόψεις του Λαϊκού κόμματος και στην συνέχεια της ΕΡΕ. Από πολλούς θεωρούνταν το δημοσιογραφικό όργανο του Κ. Ροδόπουλου, βουλευτή Λάρισας της ΕΡΕ και κορυφαίου στελέχους της.

Collections: