Μεσσιανικές προφητείες στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του προφήτη Ησαΐα

Κασσιανίδης, Μάριος (2021-01)

Thesis

Η παρούσα εργασία, εκπονήθηκε κατά το τρίτο εξάμηνο του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Θεολογία», του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Ασχολείται κυρίως με τέσσερα τεμάχια τα οποία είναι μεσσιανικές προφητείες. Αυτά τα βιβλικά χωρία βρίσκονται στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του Ησαΐα, το οποίο θεωρείται ότι έχει γραφτεί από μαθητή του Ησαΐα, τον καλούμενο «Δευτεροησαΐα». Εντάσσεται λοιπόν η εργασία αυτή στα πλαίσια της Βιβλικής Θεολογίας και πιο συγκεκριμένα της Παλαιάς Διαθήκης. Η επιλογή του θέματος έγινε μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής στο γνωστικό πεδίο της Παλαιάς Διαθήκης, στον Μητροπολίτη Γόρτυνος κ. Ιερεμία, ο οποίος δίδαξε κατά το δεύτερο εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, το μάθημα της Βιβλικής Θεολογίας. Η ανταπόκρισή του υπήρξε θετική και συμφωνήθηκε ως θέμα της εργασίας αυτής «Μεσσιανικές προφητείες στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του προφήτη Ησαΐα». Η έρευνα άρχισε από το στάδιο συγκέντρωσης βιβλιογραφικού υλικού. Αφού εντοπίστηκε υλικό, όπως Εισαγωγές στην Παλαιά Διαθήκη, Υπομνήματα και Συγγράμματα Πατέρων της Εκκλησίας και αξιόλογων ερευνητών (παλαιοτέρων και συγχρόνων), έγινε η αποδελτίωση των βιβλικών τεμαχίων που επρόκειτο να μελετηθούν στα πλαίσια της έρευνας. Ακολούθησε η δημιουργία ενός αρχικού πλάνου διαμορφώσεως της εργασίας. Βεβαίως σταδιακά αναπτυσσόταν αφού τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυπταν μέσα από την έρευνα γύρω από την προσωπικότητα του προφήτου και των μεσσιανικών προφητειών του αυξάνονταν. Εν συνεχεία, έγινε η συγγραφή της Εισαγωγής, παρουσιάζοντας στοιχεία για τον βίο, τη διδασκαλία και βιβλίου του προφήτη Ησαΐα. Ακόμη, η εργασία ασχολήθηκε με ζητήματα που απασχολούν την βιβλική επιστήμη όπως το πρόβλημα του συγγραφέως/συγγραφέων του βιβλίου, το πρόσωπο του «Δούλου» του Κυρίου, περί μεσσιανικής διδασκαλίας κ.α. Ακολούθως γίνεται ερμηνεία και σχολιασμός των τεσσάρων μεσσιανικών προφητειών που καταγράφονται στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του Ησαΐα. Πρόκειται περί τεσσάρων βιβλικών τεμαχίων που παρουσιάζουν την έλευση Μεσσία, την αποστολή, το έργο του και την εκπλήρωση του έργου αυτού.Ολοκληρώνοντας τον πρόλογο, ζητείται η επιείκεια του αναγνώστη για τα όποια λάθη ίσως παρουσιάζονται στο κείμενο της εργασίας αυτής. Επίσης πιθανόν να παρουσιάζει ελλείψεις και παραλήψεις που ο έμπειρος νους μπορεί να εντοπίσει. Για τον λόγο αυτό ζητείται εκ προοιμίου συγχώρεση για τα προαναφερθέντα. Η εργασία όμως αυτή είναι αποτέλεσμα της αγάπης, του ενθέρμου ζήλου και ενδιαφέροντος του συγγραφέα προς την Παλαιά Διαθήκη και προς Αυτόν που φανερώνεται εν αυτή. Τέλος, οφείλονται ευχαριστίες προς τους αξιότιμους και ελλόγιμους καθηγητές που απαρτίζουν την εκλεκτή επιτροπή, η οποία μελέτησε και εξέτασε την εργασία αυτή. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γόρτυνος και Καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Ιερεμία Φούντα, για την προσπάθεια που κατέβαλε την περίοδο της συγγραφής, καθοδηγώντας με στα μονοπάτια της Βιβλικής Θεολογίας, για να μπορέσει να έρθει εις πέρας η προσπάθεια συγγραφής της επιστημονικής αυτής εργασίας. Χάριτι Θεού και βοηθείας του Σεβασμιωτάτου, παρουσιάζεται η εργασία «Μεσσιανικές Προφητείες στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του προφήτη Ησαΐα».