Show simple item record

Εγκατάσταση προσφύγων στην Ανατολική Μακεδονία 1923-1930. Μελέτη περίπτωσης: Μετακίνηση προσφύγων από την Ανατολική Θράκη στην ευρύτερη περιοχή του νομού Σερρών

dc.contributor.advisorKlapsis, Antonis
dc.contributor.authorΓρηγοριάδης, Κυριάκος
dc.date.accessioned2021-04-09T08:32:37Z
dc.date.available2021-04-09T08:32:37Z
dc.date.issued2020-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11728/11854
dc.descriptionThe development of Eastern Macedonia in the first decades of the 20th century is inextricably linked to the refugee who settled in it, especially after the Asia Minor Catastrophe of 1922. Extensive urban and rural settlement will radically affect the social, political and economic characteristics of the region and will decisively leverage further developments at all levels. However, the transformations and reorganizations in the region will raise questions which, to a large extent, will remain unanswered until now. The small number of scientific papers, depending on the limited literature available, does not help a researcher to reliably approach all the parameters of the refugee settlement in the area. The work I present immediately below is based on the challenge I had to use the data I collected, mainly from excerpts from the local press, but also from local, anxious citizens who, in the past, wanted to capture in autobiographies or biographies of their place, what they, themselves, experienced the difficult years of uprooting from their homelands and relocating to new unknown and largely inhospitable places. My work does not end with the settlement of refugees in the wider area of Serres, but extends the thematic framework to the problems of young residents in Eastern Macedonia, trying to focus on the importance of this settlement of Greek residents, in an area that just a few years ago, it had been integrated into Greek territory, with all the problems that this entails.en_UK
dc.description.abstractΗ εξέλιξη της Ανατολικής Μακεδονίας στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους πρόσφυγες που εγκατασταθήκαν σε αυτή, κυρίως μετά την Μικρασιάτικη Καταστροφή του 1922. Ο εκτεταμένος αστικός και αγροτικός εποικισμός θα επηρεάσει ριζικά τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής και θα μοχλεύσει αποφασιστικά τις περεταίρω εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο, οι μετασχηματισμοί και οι ανακατατάξεις στην περιοχή θα εγείρουν ερωτηματικά τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα παραμείνουν έως τώρα αναπάντητα. Οι μικρές σε αριθμό επιστημονικές ανακοινώσεις , σε συνάρτηση με την περιορισμένη βιβλιογραφία που υπάρχει διαθέσιμη, δεν βοηθούν τον ερευνητή να προσεγγίσει με αξιοπιστία όλες τις παραμέτρους της εγκατάστασης προσφύγων στην περιοχή. Η εργασία που παρουσιάζω αμέσως παρακάτω εδράζεται στην πρόκληση που είχα στο να αξιοποιήσω τα στοιχεία που συνέλεξα, κυρίως από αποσπάσματα του τοπικού τύπου, αλλά και ντόπιων, ανήσυχων πολιτών που θέλησαν στο παρελθόν να αποτυπώσουν σε αυτοβιογραφίες ή σε βιογραφίες του τόπου τους, αυτά που οι ίδιοι βιώσαν τα δύσκολα χρόνια το ξεριζωμού από τις πατρίδες τους και της μετεγκατάστασης σε νέους άγνωστους και εν πολύς, αφιλόξενους τόπους. Η εργασία μου δεν εξαντλείται μόνο στην εγκατάσταση των προσφύγων στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών, αλλά επεκτείνει το θεματικό πλαίσιο στα προβλήματα των νέων κατοίκων στην Ανατολική Μακεδονία, προσπαθώντας να εστιάσει στην σημασία που είχε αυτή η εγκατάσταση Ελλήνων κατοίκων, σε μια περιοχή που μόλις πριν από λίγα χρόνια είχε ενσωματωθεί στην ελληνική επικράτεια, με όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται.en_UK
dc.language.isoel_GRen_UK
dc.publisherΠρόγραμμα Ιστορίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφουen_UK
dc.rightsΑπαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτωνen_UK
dc.subjectΑνατολική Μακεδονίαen_UK
dc.subject1923-1930en_UK
dc.subjectπρόσφυγεςen_UK
dc.titleΕγκατάσταση προσφύγων στην Ανατολική Μακεδονία 1923-1930. Μελέτη περίπτωσης: Μετακίνηση προσφύγων από την Ανατολική Θράκη στην ευρύτερη περιοχή του νομού Σερρώνen_UK
dc.typeThesisen_UK


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record