Η ίδρυση και η πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου και οι διακοινοτικές ταραχές του 1963 -1964

Τσέλεπου, Άννα (2021)

Thesis

Όπως όλοι γνωρίζουμε η Κύπρος βρίσκεται στην άκρη της Ανατολικής Μεσογείου και η σπουδαία αυτή γεωγραφική της θέση άλλοτε την βοήθησε και άλλοτε την έβλαψε. Την βοήθησε γιατί την έφερε γρήγορα σε επαφή με τα πρώτα μεγάλα κέντρα πολιτισμού του κόσμου όπως την Αίγυπτο, την Μέση Ανατολή και την Μεσοποταμία. Την έβλαψε όμως γιατί έγινε η αιτία να κατακτηθεί από τους Ασύριους , τους Σταυροφόρους , τους Τούρκους τους Βρετανούς και πολλούς άλλους. Η Κύπρος τον εθνικό και πολιτιστικό της χαρακτήρα τον διαμόρφωσε από του Έλληνες της Μυκηναϊκής εποχής που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο το 1200 π.χ. Οι Κύπριοι από τότε μιλούσαν Ελληνικά και έδωσαν στον τρόπο ζωής τους και στον πολιτισμό τους ελληνικά χαρακτηριστικά. Κανένας κατακτητής αργότερα δεν μπόρεσε να αποξενώσει τους κατοίκους της Κύπρου από τις παραδόσεις τους, ούτε και να αλλοιώσει τα βασικά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού τους. Η Ελληνοκυπριακή κοινότητα ανήκε από πάντα στην Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη εκκλησία της Κύπρου. Η Κύπρος κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς το 1571 μ.Χ. και παρ όλο που εμφανίστηκαν στο νησί την εποχή αυτή οι πρώτοι Τουρκοκύπριοι Μωαμεθανοί και το μουσουλμανικό στοιχείο, παρατηρούμε τους δύο λαούς να συμβιώνουν χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. Η σχέση της Μουσουλμανικής και Χριστιανικής κοινότητας στο νησί μέχρι και την εκδήλωση της Ελληνικής Επανάστασής το 1821 μπορεί να χαρακτηριστεί αρμονική. Στις 9 Ιουλίου όμως του 1821 εμφανίζεται η πρώτη ξεκάθαρη σύγκρουση μεταξύ των Χριστιανών της Κύπρου και των Οθωμανών. Ο Κουτσιούκ Μεχμέτ ο Οθωμανός Διοικητής του νησιού αποφασίζει να καταπνίξει τα πατριωτικά αισθήματα των Κυπρίων για την ηρωική Ελληνική επανάσταση και τις ιδέες της που έφτασαν μέχρι το νησί και συλλαμβάνει τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό μαζί με άλλους τρεις ορθόδοξους Επισκόπους και τους θανατώνει μέσα στο παλάτι. Των γεγονότων αυτών ακολουθεί μια μεγάλη σε κλίμακα περίοδος σφαγών και λεηλασιών σπιτιών και περιουσιών από τους γενίτσαρους που διαρκεί μέχρι την 21 το ίδιου μήνα του Ιουλίου 1821. Έτσι λοιπόν η φρίκη αυτών των γεγονότων διαταράσσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων και αποτελεί πλέον την αφετηρία για την αντιπαλότητα των δύο κοινοτήτων που γιγαντώθηκε κατά την διάρκεια της Αγγλικής κυριαρχίας.

Collections: