Οι μύθοι και η ελιά

Kakava, Ismini ; Kakavas, Panagiotis ; Manesis, Nikolaos (2015-05)

Article

Το παρόν διδακτικό σενάριο αφορά στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Γλώσσας της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και λειτουργεί ως επέκταση του κεφαλαίου «Οι μύθοι και η ελιά», της διδακτικής ενότητας «Η ελιά». Η διδασκαλία εφαρμόζει τις εκπαιδευτικές πρακτικές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και δομείται πάνω στη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών που μπορούν να καλύψουν τους στόχους που θέτει η διδασκαλία. Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης είναι η συνειδητοποίηση του επιχειρηματολογικού λόγου ως μέσου πειθούς μέσα από λογισμικά γενικής χρήσης, ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, συνεργατικά περιβάλλοντα (Google) καθώς επίσης και μέσω του προγραμματιστικού λογισμικού Scratch. Τόσο το στάδιο της επεξεργασίας του θέματος όσο και η αξιολόγηση σχεδιάστηκαν με τη χρήση των κατάλληλων λογισμικών που διατηρούν ένα περιβάλλον οικοδόμησης και ανακάλυψης της γνώσης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/