Σχεδιασμός εφαρμογής σύνθεσης μουσικού κειμένου με το Scratch

Manesis, N. ; Kakavas, P. ; Kakavas, K. (2015)

Article

Τα τελευταία χρόνια η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης διευρύνεται, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι επιστήμονες να δραστηριοποιούνται στη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών και λογισμικών για τα γνωστικά αντικείμενα της τυπικής εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει την εφαρμογή «Η Σύνθεση Μουσικού Κειμένου» η οποία σχεδιάστηκε με λογισμικό οπτικού προγραμματισμού, καλύπτοντας τους διδακτικούς στόχους που θέτει η διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Με τρόπο απλό και παιγνιώδη οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν τις δικές τους μουσικές γραμμές. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές αποκτούν τις δεξιότητες προγραμματισμού, θέτοντας τις βάσεις για μια διδασκαλία που χρησιμοποιεί τις αρχές του εποικοδομισμού σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/