Το συμπλήρωμα του 10

Kakava, Ismini ; Lambropoulou, Athina ; Manesis, Nikolaos (2013)

Article

Το σχέδιο μαθήματος διάρκειας 90’ που θα αναπτυχθεί αφορά στην κατανόηση του συμπληρώματος του αριθμού 10 από τους μαθητές της Α’ τάξης. Με το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε θα αναδείξουμε τη χρήση διαφορετικών στρατηγικών για την κατανόηση του συμπληρώματος του δέκα (10). Τα αθροίσματα του 10 είναι πολύ σημαντικά αθροίσματα που θα πρέπει να κατακτηθούν σε σημαντικό βαθμό από τους μαθητές. Τα στρατηγικά αυτά αθροίσματα, βοηθούν τους μαθητές της Α’ Τάξης να πραγματοποιούν υπολογισμούς με βάση το 10, καθώς και υπολογισμούς που υπερβαίνουν το 10. Κατ’ επέκταση, στις επόμενες τάξεις του Δημοτικού, θα τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν και υπολογισμούς σε οποιαδήποτε δεκάδα. Έτσι, σχεδιάστηκαν δραστηριότητες οι οποίες στηρίζονταν στην αρχή αυτής της διδασκαλίας και εντάχθηκαν σε ένα ενιαίο σώμα στοχευμένης διδακτικής παρέμβασης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/