Επίδραση του φυτικού υλικού στο θερμικό περιβάλλον του ανθρώπου στην περιοχή της Λεμεσού

Πολυκάρπου, Νίκος (2020)

Thesis

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση και μελέτη της συνεισφοράς του φυτικού υλικού στη βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών του αστικού ιστού. Εξετάστηκε κυρίως η ευεργετική επίδραση των φυτών όσον αφορά τις παραμέτρους της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας, παράμετοι οι οποίες επηρρεάζουν περισσότερο το βαθμό δυσφορίας. Η ευεργετική αυτή επίδραση επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων λειτουργιών των φυτών και ιδιαίτερα της εξατμισοδιαπνοής.