Η Αναγκαστική Απαλλοτρίωση και οι Στρεβλώσεις που Δημιουργεί στην Άριστη Κατανομή των Οικονομικών Πόρων : Η Εσωτερίκευση των Εξωτερικοτήτων στη Γενική Ισορροπία

Kopsidas, Odysseas ; Hadjixenophontos, Andreas (2018)

Article

Το κατά Pareto κριτήριο (ή κατά Pareto βέλτιστο) είναι εκείνο κατά το οποίο, μία μεταβολή στην τιμή ή στην ποσότητα βελτιώνει τη θέση κάποιου χωρίς όμως παράλληλα να χειροτερεύει τη θέση κάποιου άλλου. Το Σύνταγμα της Ελλάδας ορίζει ότι στην περίπτωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης μίας ιδιοκτησίας για την ικανοποίηση μίας δημόσιας ανάγκης, ο κάτοχος της απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας αποζημιώνεται χωρίς να αποτελεί κριτήριο αποζημίωση η υπεραξία ή η υποαξία που θα απολάβει το υπόλοιπο μέρος της ιδιοκτησίας λόγω του δημόσιου έργου που θα κατασκευαστεί. Η συνταγματική αυτή ρύθμιση εμποδίζει την εσωτερίκευση των θετικών ή των αρνητικών επιδράσεων που δημιουργεί το εν λόγω δημόσιο έργο και δημιουργεί στρέβλωση στην μακροοικονομική ισορροπία, καθώς δεν επιτρέπει την αποτελεσματική διανομή των οικονομικών πόρων που ικανοποιεί με τη σειρά της τόσο το κριτήριο της αποτελεσματικής παραγωγής, όσο και το κριτήριο της δίκαιης διανομής. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταδείξει αυτή την στρέβλωση στην άριστη κατανομή των οικονομικών πόρων λόγω της μη απορρόφησης των εξωτερικοτήτων κατά τον προσδιορισμό της αποζημίωσης της απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/