Οικονομικά και Αστικό Περιβαλλον

Kopsidas, Odysseas (2019)

Article

Η ανάπλαση των προσόψεων των κτιρίων σε μία αισθητικά υποβαθμισμένη πόλη καταφέρνει και δημιουργεί αξίες. Παρατηρούμε ότι η περίπτωση της περιοχής του Θησείου εξαρτά άμεσα την αναβάθμισή της από τη εξωτερική αναμόρφωση των κτιρίων. Άλλες παρόμοιες περιπτώσεις είναι η ανάπλαση του παλαιού εργοστασίου του Φωταερίου (Γκάζι) στην Αθήνα, του λιμένος Θεσσαλονίκης, του πάρκου της Κοζάνης κλπ. Η αύξηση των τιμών των ακινήτων είναι αναμενόμενη ceteris paribus. Στις ελληνικές πόλεις δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί ο συνδυασμός διαφήμισηςανάπλασης (όπως αναφέρεται σε συγγράμματα Marketing). Η επένδυση στην εξωτερική ανάπλαση των κτιρίων φέρει πολλαπλά οφέλη μέσω ενός πολλαπλασιαστή της δαπάνης. Η Κλασσική Οικονομική Θεωρία υποστηρίζει ότι κάθε οικονομική αξία παράγεται διά της εργασίας. Τολμούμε να υποστηρίξουμε ότι οικονομική αξία μπορεί να παραχθεί και διά της αισθητικής. Την αισθητική όπως περιγράφει ο Κάντ στην Αισθητική Φιλοσοφία, εκείνη δηλαδή που τείνει να δημιουργήσει στον άνθρωπο ίδια συναισθήματα με εκείνα που δημιουργούνται στο φυσικό περιβάλλον που θεωρεί εκ προοιμίου αισθητικά καλό.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/