Τα Νοεμβριανά μέσα από τον Τύπο της εποχής

Γκιώνης, Κωνσταντίνος Χ. (2021)

Thesis

Στις αρχές του 20ου αιώνα και κυρίως στη δεύτερη και τρίτη δεκαετία συντελέστηκαν ορισμένα πολύ σημαντικά γεγονότα, όπως οι βαλκανικοί πόλεμοι, ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος και η Μικρασιατική Καταστροφή, που διαμόρφωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, όσον αφορά στα σύνορα, την Ελλάδα. Φορείς εξουσίας υπήρξαν οι εκάστοτε πρωθυπουργοί, με κυρίαρχη φυσιογνωμία τον Ελευθέριο Βενιζέλο, κάτι που άλλωστε ήταν και συνταγματικό δικαίωμα με βάση το Σύνταγμα του 18641, αλλά και βασιλείς. Η εθιμοτυπική ανάμειξη του βασιλιά σε θέματα που αφορούσαν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας σε συνδυασμό με την χάραξη πολιτικής από τον εκάστοτε πρωθυπουργό οδήγησαν αρκετές φορές σε διαφωνίες, που κλιμακώθηκαν και σταδιακά οδήγησαν σε αυτό που ονομάζεται «Εθνικός Διχασμός».

Collections: