Οι πολιτικές εθνικής ασφάλειας μικρών κρατών στη σύγχρονη εποχή : η περίπτωση της Κύπρου μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή ένωση

Καργιώτης, Κωνσταντίνος (2021)

Thesis

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναδείξει τις πολιτικές εθνικής ασφάλειας που αφορούν στην ΚΔ. Η Κύπρος είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση, η οποία ιδωμένη από μία πολιτική οπτική έχει προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον. Το 2004 και έπειτα, η εικόνα της διαφοροποιείται αφού πλέον εντάσσεται στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η είσοδος αυτή αποτέλεσε μία νέα αφετηρία την οποία έπονται συμφωνίες και πολιτικές με άλλα κράτη. Η παρούσα εργασία μέσα από μία βιβλιογραφική ανασκόπηση επιδιώκει να σχολιάσει την εθνική αμυντική πολιτική των μικρών κρατών εν γένει, και της Κύπρου πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια μιας στοχευμένης εξωτερικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του νησιού που το καθιστούν μοναδικό, από γεωπολιτική αλλά και γεωστρατηγική άποψη. Συμπερασματικά η θέση μιας χώρας καταδεικνύεται κομβικής σημασίας για την εφαρμογή και ανταπόκριση των πολιτικών της επιλογών. Όταν οι χώρες αυτές είναι μικρές και ανίσχυρες, ο πολιτικός σχεδιασμός λαμβάνει άλλη διάσταση και το ερώτημα που προκύπτει είναι αν το παραπάνω στοιχείο έχει την ίδια επίδραση στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών της πράξεων.