Η επανάσταση του Θερίσου (1905) μέσα από τις εφημερίδες της εποχής Εμπρός και Σκριπ.

Καρπετάκης, Εμμανουήλ (2021-06)

Thesis

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει την έρευνα από δυο αντίπαλες εφημερίδες της εποχής για το πώς παρουσίαζαν τα γεγονότα της επανάστασης στο Θέρισο. Την Σκριπ η οποία ήταν συντηρητικής ιδεολογίας εφημερίδα και την Εμπρός που ήταν εφημερίδα φιλελεύθερης ιδεολογίας. Το αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί από την αυταρχική πολιτική και την αδιαλλαξία στο ζήτημα της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα του πρίγκιπα Γεωργίου που είχε τον ρόλο του ύπατου αρμοστή της Κρητικής Πολιτείας, οδήγησε στην εξέγερση στο Θέρισο τον Μάρτιο του 1905. Οι Μεγάλες Δυνάμεις είχαν ορίσει τον πρίγκιπα Γεώργιο ως ύπατο αρμοστή της αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας το 1898. Η επανάσταση στο Θέρισο είναι μια σημαντική σελίδα για την κρητική και την ελληνική ιστορία. Αποτέλεσε προάγγελο για την πολυπόθητη ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Η εξέγερση λαμβάνει διαστάσεις τεράστιες και συμμετέχουν αγωνιστές από κάθε νομό και από κάθε γωνιά της Κρήτης. Η ψυχή των κρητικών αγωνιστών ξεπερνάει τα στενά πλαίσια που ήθελε να επιβάλει η αυταρχική διοίκηση του πρίγκιπα Γεώργιου. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος άρχισε από τις μέρες του Θερίσου να ξεχωρίζει. Πολιτικός με σπάνιες ηγετικές ικανότητες και αλάνθαστο πολιτικό ένστικτο. Η επανάσταση στο Θέρισο προκάλεσε την αντίδραση του ελληνικού και του ξένου τύπου της εποχής, καθώς έκανε τις Μεγάλες Δυνάμεις να συνηγορήσουν στην απομάκρυνση του πρίγκιπα Γεωργίου από την θέση του ύπατου αρμοστή της Κρητικής Πολιτεία και να αντικατασταθεί από τον μετριοπαθή πρώην πρωθυπουργό Αλέξανδρο Ζαΐμη. Η επανάσταση στο Θέρισο οδήγησε στην θέσπιση ενός πιο φιλελεύθερου συντάγματος και στην αλλαγή της πορείας του κρητικού ζητήματος.

Collections: