Η πρόσληψη της εξέγερσης του Κιλελέρ στον Τύπο της εποχής

Μπομπότης, Κωνσταντίνος (2021-06)

Thesis

Για την ιστορία του Κιλελέρ έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία. Μέσα από την παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στα γεγονότα του Κιλελέρ όπως αυτά έχουν καταγραφεί στον τύπο της εποχής, αφού πρώτα γίνει μια σύντομη αναφορά στο πως φτάσαμε στην εξέγερση των κολίγων του Θεσσαλικού κάμπου. Το χωριό Κιλελέρ το οποίο έμεινε στην ιστορία του ελληνικού αγροτικού κινήματος, μετά την εξέγερση των αγροτών και τα αιματηρά γεγονότα της 6ης Μαρτίου 1910, αποτελεί ένα συνηθισμένο χωριό του κάμπου, σχεδόν στη μέση της διαδρομής Λάρισας-Βόλου και ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας.1 Εκεί βρίσκεται και το μνημείο του Κιλελέρ. Αποτελεί ένα μνημείο κοινωνικών αγώνων το οποίο σηματοδότησε τους αγώνες των κολίγων για αλλαγή του καθεστώτος γαιοκτησίας των τσιφλικιών οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο στην οικονομική και κοινωνική απελευθέρωση των αγροτών της Θεσσαλίας. Από τη στιγμή της ανέγερσής του και έπειτα, αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς έχοντας πανελλήνια και όχι μόνο απήχηση, ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσε και το σπουδαίο σύμβολο όλων των κοινωνικών αγώνων. Παλαιότερα η παραγωγή του θεσσαλικού κάμπου δεν ήταν ανάλογη με την γονιμότητα του εδάφους και αυτό γιατί η περιοχή μαστιζόταν συχνά από θεομηνίες.2 Άλλωστε το κλίμα της Θεσσαλίας είναι ανθυγιεινό και οι κάτοικοι πριν δημιουργηθούν αποστραγγιστικά έργα, υπέφεραν από την ελονοσία. Παρόλα αυτά από τα αρχαία χρόνια ακόμη, πάντα υπήρχε μια μικρή μειοψηφία που είχε τον έλεγχο των αγαθών της.

Collections: