Οι συμμαχίες στο σύγχρονο διεθνές σύστημα. Η μελέτη της ελληνογαλλικής συμμαχίας.

Γεροδήμος, Δημήτριος (2021-06)

Thesis

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η ελληνο-γαλλική συμμαχία διαχρονικά, με έμφαση στη σημερινή μορφή της και στις συνθήκες που την καθιστούν απαραίτητη για τα συμφέροντα των κρατών. Αρχικά, επιχειρείται μια σύντομη ανάλυση των συμμαχιών από τη ρεαλιστική θεωρία, στην οποία εντάσσονται λόγω του αμυντικού τους χαρακτήρα και της επιθυμίας να αποτρέψουν την περαιτέρω ανάπτυξη μιας αναθεωρητικής δύναμης. Επιπλέον, γίνεται ανάλυση της θεωρίας των συμμαχιών ως μεθόδου εξισορρόπησης και ως τρόπου αποκόμισης των μέγιστων ωφελειών, είτε αυτά είναι οικονομικά είτε στρατηγικά. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην περίπτωση της συνεργασίας της Ελλάδας με τη Γαλλία τόσο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και ανεξάρτητα, ως κράτη που επιδιώκουν να εμποδίσουν τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας. Πράγματι, για την Ελλάδα η απειλή είναι άμεση και εκφράζεται μέσα από προκλήσεις που αφορούν παραβιάσεις των συνόρων αλλά και των δικαιωμάτων της με κάθε ευκαιρία, ενώ για τη Γαλλία η απειλή εκφράζεται έμμεσα μέσα από την επιθυμία της γειτονικής χώρας να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στον αραβικό χώρο και κυρίως σε κράτη που αποτελούν πρώην αποικίες της υπερδύναμης.