Υπηρεσίες Πληροφοριών και Ειδικές Δυνάμεις, ένα νέο συνεργατικό μοντέλο

Σεβαστέλης, Γεώργιος (2021-05)

Thesis

The aim of this paper is to determine the nature of the relationship of Greek Special Operations with the National Intelligence Service and, in a second phase, to describe in general a new possible model of cooperation between them. The questions to be answered are: 1. What is the nature of the relationship between Special Operations and the information services in our country? 2. Can this kind of relationship be a "good" choice of action for the political system to solve certain foreign policy issues? 3. What could be the nature of the relationship between them to be a credible choice of action?