Ο κυπριακός ενωτικός αγώνας της περιόδου 1931-1955 μέσα από τον τύπο της Νέας Ζηλανδίας

Αδάμου, Αγγελική (2021-06)

Thesis

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στον τρόπο παρουσίσης του κυπρικού ενωτικού αγώνα των ετών 1931-1955, μέσα από τον τύπο της Νέας Ζηλανδίας. Η παρέμβαση της στα Ηνωμένα Έθνη, κατά την πρώτη προσφυγή της Ελλάδας για το Κυπριακό, το 1954, για τη διακοπή της συζήτησης του θέματος, εγείρει ερωτήματα ως προς τα κίνητρα της.

Collections: