Πολιτική ασφάλειας και στρατηγικές των ΗΠΑ. Πολέμοι και τρομοκρατία από το 1989 εως σήμερα

Τζιμόπουλος, Γεώργιος ; Papasotiriou Charalampos (2021-05)

Thesis

Εδώ και πολλά χρόνια οι άνθρωποι προσπαθούν να κατανοήσουν την παγκόσμια πολιτική ειδικά από όταν η Διεθνής Πολιτική αποτέλεσε έναν διαφορετικό επιστημονικό κλάδο. Όμως πίσω από κάθε κρίσιμη στρατηγική ή πολιτική απόφαση κρύβεται μια θεωρία. Για παράδειγμα, για τους ρεαλιστές οι κύριοι δρώντες της παγκόσμιας σκηνής είναι τα ίδια τα κράτη. Άρα οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να λειτουργούν υπό το πρίσμα των διακρατικών σχέσεων (Baylisetal., 2013,p.193). Για την επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων η περίοδος του Ψυχρού Πολέμου χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη εντατική και ποιοτική παραγωγή σκέψης σε θέματα ανταγωνισμού, ασφάλειας, άμυνας καθώς και σε θέματα όπλων ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. Στην μεταψυχροπολεμική εποχή η αποτροπή των όπλων παρέμεινε στο προσκήνιο, όπως και ο περιορισμός τους. Η Αμερική βρέθηκε να είναι η πρώτη στην κατατακτήρια γραμμή δυνάμεων έχοντας τεράστια οικονομική και τεχνολογική ισχύ. Έγινε καθοδηγήτρια της παγκοσμιοποίησης και έριξε τα θεμέλια για μια διεθνοποιημένη οικονομία. Έπρεπε να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που ελλόχευαν με μια νέα μορφή πολέμου, όπως ήταν η τρομοκρατία. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρατεθεί μια γενική επισκόπηση αναφορικά με την πολιτική που ακολούθησαν οι ΗΠΑ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και παράλληλα να διατηρήσουν το status quo. Από την άλλη, ερχόμενοι στα πιο πρόσφατα δεδομένα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως η χώρα αυτή θα αντιδράσει σε μια ανερχόμενη δύναμη που διακυβεύει την μονοκρατορία της.