Η περί Αποκαταστάσεως των Πάντων διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης

Πρίτσκας, Νίκανδρος (2021)

Thesis

Ο ορισμός της λέξης «αγιότητα» δεν προσδιορίζεται από μία έννοια, η οποία έχει ως αφετηρία τον ουμανισμό ή την ηθική, αλλά έχει θεολογικό περιεχόμενο. Άγιος δεν είναι ο άνθρωπος που υποτάσσεται στους νόμους του κράτους, αυτός που παράγει μόνο κοινωνικό έργο. Άγιος είναι κατεξοχήν ο θεραπευμένος άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ο οποίος βιώνει την κάθαρση, το φωτισμό, τη θέωση και με την ενέργεια του Θεού, αλλά και τη δική του συνέργεια, καθίσταται Ναός του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι, οι φίλοι του Θεού, καθίστανται προστάτες και έφοροι στη ζωή των Χριστιανών. Η ευλάβεια του γράφοντος στους Αγίους και ιδιαιτέρως στους Μεγάλους Πατέρες των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του θέματος, όταν τέθηκε το ζήτημα αυτό, για τη διπλωματική εργασία που αφορά στην απόκτηση του τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.