Το Ριζοσπαστικό Κίνημα στα Αγγλοκρατούμενα Κύθηρα και Αντικύθηρα (1848-1864)

Παυλάκη, Δήμητρα (2021-06)

Thesis

Η εργασία παρουσιάζει την εξέλιξη του ριζοσπαστικού κινήματος των νήσων Κυθήρα και Αντικύθηρα, τα τελευταία έτη της Βρετανικής Προστασίας των Επτανήσων (1848-1864). Ο κυθηραϊκός ριζοσπαστισμός είναι η τοπική εξέλιξη του ευρύτερου Επτανησιακού Ριζοσπαστισμού, που στενά συνυφασμένος με τις ευρωπαϊκές ιδεολογικές κατευθύνσεις του 19ου αιώνα, γίνεται συνώνυμος με την κοινωνική και εθνική επαναστατική δραστηριότητα. Η πολιτική ζωή των νησιών εκφράζεται μεσα από δυο αντίπαλα και αντίθετα κόμματα, μεταρρυθμιστικό-ριζοσπαστικό, με το δεύτερο να προβάλλει το αίτημα της δημοκρατικής και εθνικής ολοκλήρωσης των Επτανήσων, μέσω της Ένωσης με την Ελλάδα. Οι πολίτες των Κυθήρων και Αντικυθήρων έρχονται σε επαφή με τη ριζοσπαστική ιδεολογία, όταν επιλέγονται από τις Βρετανικές αρχές ως τόποι εξορίας ριζοσπαστών. Το ζήτημα της επαφής των ντόπιων με τους εξόριστους-ριζοσπάστες αποτελεί αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας. Ο τρόπος που μυήθηκαν οι ντόπιοι, οι αρχές που υιοθέτησαν, ο αγώνας τους για την Ένωση, οι αντιδράσεις των αντιπάλων, η προσπάθεια των αρχών να τιθασεύσει την επαναστατικότητά τους, αποτελούν πεδία της έρευνάς μου. Ενασχολήθηκα με τις μεθόδους της Αστυνομίας, την επικοινωνία της με την Κεντρική Διοίκηση, τις οδηγίες προς τους πολίτες και τις εντολές προς τους συνεργάτες της. Παρουσιάζω τους σημαντικότερους Κυθήριους ριζοσπάστες πολιτικούς και τις διώξεις που υπέστησαν, μέχρι την Ένωση με την Ελλάδα, το 1864. Παρακολουθώ λοιπόν, την εξέλιξη της ιδεολογίας εν συνόλω, με τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά της, όπως προκύπτουν από τις πρωτογενείς πηγές, τα Έγγραφα της Εκτελεστικής Αστυνομίας Κυθήρων, που βρίσκονται στο Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων, το οποίο αποτέλεσε το βασικό κέντρο μελέτης μου.

Collections: