Περιφερειακές τράπεζες: η θέση τους στα εθνικά τραπεζικά συστήματα & ο ρόλος τους στην αναπτυξιακή δυναμική

Zervoudi, Evanthia K. (2019-06)

Article

Τι είναι οι περιφερειακές τράπεζες και ποια η θέση τους στα εθνικά τραπεζικά συστήματα; Πώς μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική μεγέθυνση και ποια εργαλεία μπορούν να αξιοποιήσουν ώστε να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή τους στην προώθηση της αναπτυξιακής δυναμικής των τοπικών κοινωνιών; Ποιες είναι οι κύριες πηγές χρηματοδότησής τους και ποιες ρυθμιστικές αρχές διέπουν τη λειτουργία τους; Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές τράπεζες και πώς θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν το ρόλο τους στα εθνικά τραπεζικά συστήματα; Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει η μελέτη με τίτλο «Περιφερειακές τράπεζες: Η θέση τους στα εθνικά τραπεζικά συστήματα & ο ρόλος τους στην αναπτυξιακή δυναμική» που δημοσιεύει το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ.

Collections:
2019
Except where otherwise noted, this item's license is described as 2019