Το Αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα. Από τον Μαρίνο Αντύπα στο Κιλελέρ

Φιλημέγκα, Ανδριάνα (2021-06)

Thesis

Η παρούσα εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο Αγροτικό ζήτημα της Ελλάδας και συγκεκριμένα της Θεσσαλίας. Η εργασία εκτείνεται από το 1906, έτος που φτάνει στη Θεσσαλία ο Μαρίνος Αντύπας μέχρι και το 1910 που πραγματοποιείται το μεγάλο παναγροτικό συλλαλητήριο της Λαρίσης και τα γεγονότα που συνέβησαν στο Κιλελέρ.

Collections: