Το δημοψήφισμα του 1920 μέσα από τον τύπο της εποχής

Μπουργάνης, Γιώργος (2021-08)

Thesis

Μια από τις στιγμές που έχουν απασχολήσει περισσότερο την ελληνική ιστορία είναι η Μικρασιατική καταστροφή. Για αυτό το λόγο, στην προσπάθεια να εξηγηθούν τα αίτια της καταστροφής, έχουν μελετηθεί αρκετά και τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1920. Στο έργο του «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος, ο ηγέτης- Βιογραφία» ο Νικόλαος Παπαδάκης υποστηρίζει πως η επιστροφή του Κωνσταντίνου είχε ως αποτέλεσμα τον κλονισμό της συνθήκης των Σεβρών. Συγκεκριμένα υποστηρίζει πως οι Γάλλοι αποφάσισαν να αλλάζουν την στάση τους εξαιτίας του μίσους προς τον Κωνσταντίνο, ενώ κι οι Άγγλοι δεν μπορούσαν να τους μεταπείσουν με τον Κωνσταντίνο στον θρόνο. Τέλος όσον αφορά το ζήτημα της νοθείας στο δημοψήφισμα, χαρακτηρίζει το ύψος της θετικής ψήφου «εξωφρενικό», επισημαίνοντας πως για να ήταν κάτι τέτοιο εφικτό δεν θα έπρεπε οι βενιζελικοί απλώς να απέχουν αλλά θα έπρεπε να ψηφίσουν υπέρ της επιστροφής του βασιλιά.

Collections: