Η προσχολική εκπαίδευση στην Κύπρο:1878-1914

Χατζήκυριάκου, Ελένη (2021-06)

Thesis

Η προσχολική εκπαίδευση είναι η σχολική περίοδος που θέτει τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και λαμβάνοντας υπόψη την μοναδικότητα της ξεχωριστής αυτής περιόδου και την εξαιρετική σημασία για το παιδί, αξίζει να γίνει αντικείμενο έρευνας για να διαφανεί η σημασία που δόθηκε στον πιο πάνω θεσμό και αν η πολιτεία αντιμετώπισε με την πρέπουσα σημασία την ηλικία αυτή αφότου ξεκίνησε η συστηματική δημοτική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα επί Αγγλοκρατίας ,την περίοδο 1878-1914, οι βιβλιογραφικές αναφορές για την προσχολική εκπαίδευση ή την εκπαίδευση των νηπίων όπως αναγραφόταν, είναι ελάχιστες ,ενώ συναντάς ως επί το πλείστο πηγές που αναφέρονται στις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. Σε πρωτογενείς πηγές όπως είναι ο τύπος της εποχής ,μπορείς να εκμαιεύσεις όμως πολλές πληροφορίες.

Collections: