Η πυρκαγιά του 1917 στην Θεσσαλονίκη και η αποτύπωση της στον ελληνικό τύπο

Γραμματικούδης, Μάριος (2021-01)

Thesis

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσουμε όλο το φάσμα γύρω από αυτό το δραματικό γεγονός. Με πιο απλά λόγια, οι στόχοι μας εδώ είναι οι εξής: Πρώτα από όλα να μελετήσουμε εν συντομία ποια ήταν η κατάσταση στην Θεσσαλονίκη πριν την καταστροφική πυρκαγιά, κατόπιν το πως ξεκίνησε να καίει η φωτιά και πως εξελίχθηκε η πορεία της, εν συνεχεία τι επιπτώσεις κι επακόλουθα είχε στην πόλη η πυρκαγιά τόσο ως προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, ύστερα το πως αποτυπώθηκε αυτό το ιστορικής σημασίας γεγονός στον ελληνικό τύπο της εποχής και τέλος ποια ήταν η “επόμενη μέρα” της πόλης, δηλαδή το πως σχεδιάστηκε από την αρχή το κέντρο της Θεσσαλονίκης το οποίο μας είναι γνωστό μέχρι και τις μέρες μας και τι μεταβολές υπήρξαν. Επίσης, για την συγκεκριμένη διπλωματική διατριβή χρησιμοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός από επιστημονικά συγγράμματα τα οποία αντλήθηκαν μέσω των βιβλιοθηκών (κυρίως της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), άρθρα σε διαδικτυακή μορφή πάντοτε γραμμένα από διακεκριμένους επιστήμονες - γνώστες του αντικειμένου που μελετάμε, πρωτοσέλιδα και γενικότερα σελίδες του τύπου της εποχής (εφημερίδες από την Θεσσαλονίκη, την Αθήνα κι άλλες πόλεις) τα οποία κατόρθωσα να αντλήσω μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων και μέσω της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και φωτογραφίες της εποχής. Επειδή μιλάμε για ένα γεγονός που διαδραματίστηκε 103 χρόνια πριν είναι απολύτως λογικό ότι είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθούν άνθρωποι εν ζωή να καταθέσουν κάποια προσωπική τους εμπειρία από το θλιβερό γεγονός. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω και τις δυσκολίες που μου παρουσιάστηκαν εξαιτίας της δύσκολης κατάστασης που ζούμε τους τελευταίους μήνες με την παρουσία της πανδημίας στην ζωή μας. Η θλιβερή αυτή κατάσταση άλλαξε τον τρόπο συλλογής των πηγών μου, καθώς δεν κατάφερα να επισκεφθώ όπως υπολόγιζα προηγουμένως τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Θεσσαλονίκη, το Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ καθώς και το κέντρο ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Collections: