Η εορτή των Αποβατηρίων του Όθωνα, μέσα από τον τύπο της εποχής σε Αθήνα και Ναύπλιο κατά τα έτη 1833-1858. Η σταδιακή υποβάθμιση τους από εθνική σε δυναστική εορτή

Ζησοπούλου, Μεταξία (2021)

Thesis

Collections: