Η πρόσληψη των δικοινοτικών συγκρούσεων του 1963-1964 στην Κύπρο από τον Αθηναϊκό Τύπο της εποχής

Σταλία, Ελένη (2021-06)

Thesis

Είναι ευνόητο, πως ο Τύπος μια εποχής δεν είναι αποκομμένος από την ιστορία αυτής. Ο Τύπος διηγείται και καταγράφει πολλές πραγματικές ιστορίες αλλά όχι την πραγματική ιστορία. Μέσα όμως από τις αφηγήσεις και τον τρόπο καταγραφής των γεγονότων, η ιστορία αναπλάθεται και ανασυντίθεται, βοηθώντας τον ιστορικό μέσα από τη συστηματική μελέτη του Τύπου και συνεκτιμώντας τις εκάστοτε κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και πολιτικές συνθήκες, σταθερές ή μεταβαλλόμενες, τη γλώσσα που χρησιμοποιείται και που είναι έκδηλη στο λόγο του καθώς και την ιστορική πορεία του, να κατανοήσει ευκολότερα τους μηχανισμούς σύνθεσης και αποτύπωσης της ιστορίας, όπως αυτή εκλαμβάνεται ή πρέπει να εκληφθεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή εντός ενός συγκεκριμένου πολιτικού πλαισίου.

Collections: