Αντιμετωπίζοντας παιδιά και εφήβους με σχολική αποκλίνουσα συμπεριφορά: Στρατηγικές διαχείρισης κρίσεων στην τάξη

Bonti, Eleni (2021)

Book chapter

Ο παρών συλλογικός τόμος πραγματεύεται ένα μεγάλο εύρος θεμάτων που σχετίζονται με την Εκπαιδευτική Ψυχολογία και ειδικότερα εστιάζει σε Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων Παιδιών και Εφήβων στο Σχολικό Περιβάλλον. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: -Νευροαναπτυξιακές διαταραχές και αποκλίνουσα συμπεριφορά: Παιδιά με ΔΕΠ-Υ και παραβατικότητα στην τάξη -Διαταραχές ανάπτυξης, μάθησης και συμπεριφοράς ως παράγοντες επικινδυνότητας για την εκδήλωση αποκλίνουσας, επιθετικής ή και παραβατικής συμπεριφοράς. -Παράγοντες κίνδυνου στην οικογένεια και εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον, -Συμπεριφορές που απορρέουν από διαταραχές αισθητηρικής επεξεργασίας - Εκπαιδευτική εργοθεραπεία. -Η αυτορρύθμιση της μάθησης σε σχολικό πλαίσιο. -Συναισθηματική ρύθμιση και επιθετική συμπεριφορά παιδιών και εφήβων. -Η ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών με νευροαναπτυξιακές διαταραχές: υποστηρικτικές στρατηγικές στην τάξη. Το ψυχόδραμα και ο κινηματογράφος ως στρατηγικές διαχείρισης κρίσεων στη σχολική τάξη. -Εκφάνσεις Θετικής Ψυχολογίας στην εκπαίδευση. -Συλλογικό πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς: Το παράδειγμα του σχολικού συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) -Αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη. -Στρατηγικές διαχείρισης μαθητών υπό το πρίσμα της εθνοπολιτισμικής ετερότητας καιδιαπολιτισμικής εκπαίδευσης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/