Το Δημοκρατικό Μανιφέστο και ο αντίκτυπός του στον Τύπο της εποχής

Καλαθά, Ελένη-Φιλοθέη (2022-01)

Thesis

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον τρόπο που ο Eλληνικός Τύπος του 1922 αντιμετώπισε το «Δημοκρατικό Μανιφέστο» του Αλέξανδρου Παπαναστασίου και των έξι συνεργατών του. Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται μία αναδρομή στην ιστορία του Τύπου και της αξίας του ως ιστορικής πηγής καθώς και στη διάκριση των ελληνικών εφημερίδων της περιόδοου 1915-1922 σε βενιζελικές και αντιβενιζελικές. Το 2ο Κεφάλαιο αναφέρεται στο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της περιόδου από το 1915 μέχρι και την 12η Φεβρουαρίου του 1922, ημερομηνία δημοσίευσης του Δημοκρατικού Μανιφέστου. Η ταραγμένη αυτή εποχή περιλαμβάνει τον Εθνικό Διχασμό του 1915-17, την είσοδο της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1917, την Κυβέρνηση Βενιζέλου μέχρι τις εκλογές του 1920 καθώς και τη διετία διακυβέρνησης της Ελλάδας από την Ηνωμένη Αντιπολίτευση. Το 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζει τον αντίκτυπο που είχε η δημοσίευση στις 12 Φεβρουαρίου 1922 της «Δημοκρατικής Διακήρυξης» των επτά Δημοκρατικών σε δύο αθηναϊκές εφημερίδες, την Πατρίδα και τον Ελεύθερο Τύπο στα φύλλα των εφημερίδων της πρωτεύουσας αλλά και της περιφέρειας. Η σύλληψη, η φυλάκιση, η υπεράσπιση και η αποφυλάκιση των επτά μανιφεστογράφων καταγράφηκε επίσης στον ελληνικό τύπο εκείνων των ημερών. Η δυναμική του Μανιφέστου έφτασε περίπου μέχρι την 21η Φεβρουαρίου 1922 οπότε ένα νέο τραγικό γεγονός ήρθε να συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία, η δολοφονία του εκδότη του Ελεύθερου Τύπου, Ανδρέα Καβαφάκη.

Collections: