Ο Κυβερνοπόλεμος ως πολλαπλασιαστής ισχύος

Καλοδάνης, Κωνσταντίνος (2022)

Thesis

Το διαδίκτυο παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια εξαιρετική ανάπτυξη και πολλές ευαίσθητες πληροφορίες διακινούνται μέσα από αυτό. Η ανοιχτή φύση του διαδικτύου είναι ο λόγος της ευελιξίας του, αλλά ίσως και η αιτία των σπουδαιότερων αδυναμιών του που επιτρέπει την κακόβουλη εκμετάλλευσή του από ικανούς χρήστες. Στη σημερινή εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, η κυβερνοασφάλεια έχει ανέβει στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων για σχεδόν κάθε οργανισμό. Πώς να διαφυλάξουν την ακεραιότητα των δεδομένων τους, πώς να προστατεύσουν τους χρήστες και τους πελάτες, αλλά και πώς να προστατεύσουν τη φήμη τους. Ο ψηφιακός πόλεμος, είτε μεταξύ εταιρειών, ατόμων ή κυβερνήσεων, είναι ο νέος τρόπος μάχης στη σύγχρονη εποχή. Είναι κρίσιμο για όλους τους οργανισμούς, μεγάλους και μικρούς, να μπορούν να προστατεύουν τα δεδομένα τους διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή και συνεχή λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής τους. Δεδομένου ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις καθορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, το χαρακτήρα του πολέμου κάθε εποχής, σήμερα η «επανάσταση στην πληροφορία» οδηγεί πλέον σε μία εποχή «πολέμου πληροφοριών» ο οποίος εκδηλώνεται σε πολλά επίπεδα και ένα από αυτά είναι ο κυβερνοπόλεμος. Στην περίπτωση του κυβερνοπολέμου το πλεονέκτημα δε βρίσκεται πλέον στη μάζα ούτε στην κινητικότητα, αλλά στην κατοχή και κατάλληλη αξιοποίηση των πληροφοριών, σε σχέση πάντα με τον αντίπαλο, καθώς και στη γενικότερη εκμετάλλευση του διαδικτύου και της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτό από οποιονδήποτε. Ο κυβερνοπόλεμος είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος, ένα όπλο χαμηλού κόστους με υψηλά αποτελέσματα, στον οποίο η εφευρετικότητα και η πρωτοτυπία διαδραματίζουν βασικό ρόλο και αποτελούν σημαντική ασύμμετρη απειλή για την εθνική ασφάλεια και ευημερία των κρατών.