Ο Μακάριος μέσα από την εφημερίδα Ελευθερία των Αθηνών της περιόδου 1963-1965

Παππάς, Γεώργιος (2022-01)

Thesis

Στη συγκεκριμένη διατριβή επιχειρείται να παρουσιασθεί, μέσω της επισκόπησης άρθρων της εφημερίδας των Αθηνών Ελευθερία, η προσωπικότητα και η πορεία του Αρχιεπισκόπου και προέδρου της Κύπρου Μακάριου, κατά την περίοδο 1963 έως και 1965. Το χρονικό διάστημα αυτό έλαβαν χώρα σημαντικά γεγονότα που καθόρισαν την πορεία και τις μετέπειτα εξελίξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν και οι σχέσεις των υπερδυνάμεων στο διεθνές πεδίο κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Οι μεταξύ τους σχέσεις και τα συμφέροντά τους καθόριζαν την πολιτική τους πάνω στο Κυπριακό ζήτημα. Η επισκόπηση των σχέσεων αυτών θα γίνει με σκοπό να αντιληφθεί ο αναγνώστης υπό ποιες συνθήκες και υπό το βάρος ποιων γεγονότων λαμβάνονταν οι αποφάσεις από την πλευρά του Μακάριου, καθώς και το κόστος που έπρεπε να λάβει υπόψη του προτού προβεί σε αυτές. Το κυρίως μέρος της εργασίας θα επικεντρωθεί στο πως αντιμετώπισε η Αθηναϊκή εφημερίδα Ελευθερία τον Αρχιεπίσκοπο. Θα εξεταστεί η στάση της κατά τη συζήτηση των σχεδίων Άτσεσον, το καλοκαίρι του 1964, αλλά και η στάση που τήρησε μετά την αποτυχία των συνομιλιών αυτών και ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες του 1965. Η εφημερίδα έλαβε σαφή και οξεία θέση κατά του Αρχιεπισκόπου. Καθώς ήρθαν σε σύγκρουση οι απόψεις του τότε πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου με τις δικές του, η εφημερίδα τον θεώρησε υπεύθυνο για την αποτυχία των συνομιλιών για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι κάποιες φορές τα Μ.Μ.Ε. εμφορούμενα από τις αντιλήψεις των εκδοτών τους δεν εκφράζουν αντικειμενική και ανιδιοτελείς απόψεις. Το ίδιο θα παρατηρήσουμε και στη ρητορική της συγκεκριμένης εφημερίδας. Η αγωνία των εκάστοτε εκδοτών να αποδώσουν ευθύνες, χωρίς να αποκαλύπτουν τα πραγματικά κίνητρά τους, εξαναγκάζει τους αρθρογράφους, ορισμένες φορές, να προβαίνουν σε ατυχή και μη ενδεδειγμένη πολιτική ρητορική.

Collections: