Ζωή και εγκλεισμός στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Α΄ και Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Μιχαήλ, Κοκολάκης Γ. (2022-01)

Thesis

Η παρούσα διπλωματική πρόταση έχει ως αφετηρία το ιστορικό πλαίσιο γύρω από το οποίο δημιουργήθηκαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τι έννοια και ποιο ρόλο κατείχαν ανά περίπτωση και ανά ιστορικό σταθμό μελέτης. Οι σταθμοί μελέτης της διπλωματικής εργασίας αφορούν δύο μεγάλους ιστορικούς σταθμούς, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του πρώτου και του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Έπειτα, ακολουθεί ανάλυση για το διαχωρισμό των στρατοπέδων αυτών σε στρατόπεδα εγκλεισμού, συγκέντρωσης και θανάτου και ποια είναι τα στρατόπεδα αυτά, καθώς επίσης και που αυτά εντοπίζονται. Εν συνεχεία, μελετάται η σύλληψη της ιδέας της τελικής λύσης και η ενσωμάτωση της Δαρβινικής θεωρίας στην πολιτική ιδεολογία της ελίτ του Γερμανικού κράτους. Αμέσως μετά ακολουθεί πιο λεπτομερής ανάλυση των λόγων για τους οποίους οδηγήθηκαν στο θάνατο εκατομμύρια άνθρωποι για φυλετικούς και άλλους λόγους, τι στόχο παρείχε μία τέτοια πρωτοφανή και ανήκουστη ως τότε φιλολογία υπέρ των στρατοπέδων αυτών και τέλος, ακολουθεί η σύγκριση μεταξύ των δύο πολέμων αναφορικά με τον τρόπο που τα στρατόπεδα αυτά λειτούργησαν στον κάθε ένα από τους δύο πολέμους και με ποιο σκοπό. Θα ήθελα να επισημάνω γεγονός ότι εκ των πραγμάτων η ενασχόλησή μου με τα στρατόπεδα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου είναι εμφανώς πιο μικρή σε έκταση σε σχέση με την ανάλυση που ακολουθεί, καθώς τα στοιχεία και τα δεδομένα που έχω στη διάθεσή μου για τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο είναι κατά πολύ περισσότερα και ποικίλα συγκριτικά με οποιονδήποτε άλλο πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η γνώση των περισσοτέρων ανθρώπων σταματάει στη γνώση των στρατοπέδων εκείνων και όχι τυχαία. Τόσο σοβαρή και σπουδαία είναι η επίδραση που έχουν τα στρατόπεδα αυτά που εγκλωβίζουν το υποσυνείδητο αλλά και συνειδητό κάθε ανθρώπου ακόμη και ιστορικού στο σήμερα. Πράγματι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Β΄ παγκοσμίου πολέμου θα μείνουν δια παντός χαραγμένα στις μνήμες των ανθρώπων για την αξιοσημείωτη μισανθρωπία, θάνατο και μαρτύριο που προκάλεσαν στις ψυχές των ανθρώπων που έζησαν μέσα σε αυτά τα εκτρώματα και που μας μεταφέρουν με τρομακτική λεπτομέρεια όλο το σάπιο σύστημα γύρω από την διάλυση μίας ολόκληρης φυλής και τη μεθοδευμένη εκκαθάριση κι άλλων φυλών ή πολιτικών ομάδων. Πριν μπούμε στις λεπτομέρειες αυτές όμως θα παρουσιάσω όλα εκείνα τα στοιχεία που διαθέτω και που υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο φτάνουμε ως ανθρωπότητα στα τραγικά συμβάντα του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. Θα διαπιστωθεί στις επόμενες γραμμές ότι η μεθόδευση με την οποία εξολοθρευθήκαν εκατομμύρια άνθρωποι έχει τις ρίζες της στα πολιτικά πιστεύω και ιδεώδη της πολιτικής ελίτ της Γερμανίας και ότι άρα ήταν μία καθαρά συνειδητή πράξη αυτή της αφαίρεσης της ζωής από εκατομμύρια ανθρώπους.

Collections: