Η μετασχηματιστική ηγεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στον νομό Θεσσαλονίκης: θεωρία ή πράξη

Ιωαννίδης, Δημήτρης (2022-01)

Thesis

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ένα από τα πιο φλέγοντα, πολυσύνθετα και ακανθώδη ζητήματα που αφορούν σήμερα τη διοίκηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την ηγεσία στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκαν τα μοντέλα ηγεσίας (μετασχηματιστική-συναλλακτική-παθητική) και πραγματοποιήθηκε πέρα από βιβλιογραφική και εμπειρική έρευνα, στην οποία συμμετείχαν ανώνυμα εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης. Από την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων επαληθεύτηκε πως το δημοφιλέστερο και αποτελεσματικότερο μοντέλο που εφαρμόζεται και επιθυμείτε είναι της μετασχηματιστικής. Μοντέλο ηγεσίας, που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ενσυναίσθηση του διευθυντή/τριας και την ικανότητα του να παρακινεί τους εκπαιδευτικούς στο να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικοί. Παράλληλα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και τα δυο στυλ ηγεσίας τόσο το μετασχηματιστικό όσο και το συναλλακτικό έχουν να συνεισφέρουν μέσα στην σχολική κοινότητα, αφού η αποτελεσματικότητά τους διαφοροποιείται ανάλογα με τις εργασίες που έχουν να φέρουν εις πέρας οι εργαζόμενοι. Ωστόσο το αποτέλεσμα κρίνεται από την ικανότητα προσαρμογής της εκάστοτε ηγεσίας, μετασχηματιστικής ή συναλλακτικής, με τις αξίες, τις κινήσεις, τις πεποιθήσεις και τα οράματα των ατόμων που τις στελεχώνουν. Καλείται λοιπόν να συνεισφέρει στον οποιοδήποτε προβληματισμό που έχει προκύψει σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή μη των ηγετών στον χώρο της εκπαίδευσης.