Η βία στο σχολικό περιβάλλον

Παναγή, Νίκη (2022-01)

Thesis

Κύριος στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής ήταν να διερευνηθεί το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού εναντίων των εκπαιδευτικών στη δημόσια μέση εκπαίδευση της Κύπρου. Στην έρευνα μας είδαμε πως αυτή επηρεάζει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και το βαθμό ετοιμότητας των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση βίαιων συμπεριφορών από μαθητές, τις αιτίες που προκαλούν αυτές τις συμπεριφορές αλλά και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για πρόληψη ή αντιμετώπιση του φαινομένου. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε διαδικτυακά από 200 εκπαιδευτικούς. Η στατιστική ανάλυση έγινε με την χρήση Excel. Τα αποτελέσματα μας κατέδειξαν ότι το 46% των εκπαιδευτικών έχει δεχθεί επιθετική συμπεριφορά και το 74,3% δέχτηκε επιθετική συμπεριφορά στην σχολική αίθουσα. Το 89,8% αναφέρει λεκτική επίθεση και το 84,7% αναφέρει αδιαφορία των μαθητών για το μάθημα. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που είναι θύματα αναφέρουν συμπτώματα άγχους κατά 77,3%, αίσθημα κόπωσης 53%, επηρεασμό σχολικού κλίματος 51,6% και το 48% δηλώνει ότι υπάρχουν προβλήματα διεξαγωγής μαθησιακών δραστηριοτήτων. Επιπλέον δηλώνουν ότι υπάρχει απειθαρχία κατά 41,5% όμως δεν υπάρχουν σοβαρά περιστατικά κατά 60,5% αν και χάνεται όμως διδακτικός χρόνος αναφέρει το 41%. Το 36% απάντησαν ότι οι γονείς πιέζουν στο να μην εφαρμοστούν σωστά οι κανονισμοί από το διευθυντικό προσωπικό αλλά από την άλλη το 52,5% ισχυρίζεται ότι εφαρμόζονται κατά πολύ οι κανονισμοί πειθαρχίας των σχολικών μονάδων που υπηρετούν. Ακόμη το 50,5% του δείγματος απάντησε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα επιθετικότητας και το 58,5% ότι νιώθει ασφαλής στο σχολικό του περιβάλλον. Μέσα από τα ευρήματα της έρευνας διαφαίνεται ότι υπάρχει προβλήματα βίας και επιθετικών συμπεριφορών στα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στο σχολικό περιβάλλον για τη πρόληψη και πάταξη αυτών των συμπεριφορών. Απαιτείτε περισσότερη μελέτη και έρευνα των φαινομένων για να είναι η πρόληψη και οι παρεμβάσεις αποτελεσματικές.