Ψηφιακός εκσυγχρονισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία και οργάνωση των Δήμων.

Πατουλίδου, Παρασκευή (2022-01)

Thesis

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης δημιουργεί την ευκαιρία για αυτή που είναι ίσως η μεγαλύτερη διοικητική μεταρρύθμιση στην ιστορία. Οι δήμοι αντιμετωπίζουν εντελώς νέες προκλήσεις καθώς οι ίδιες οι ανθρώπινες δραστηριότητες γίνονται ψηφιακές, ο ιδιωτικός τομέας, η εκπαίδευση διανύει την νέα ψηφιακή εποχή, μια εποχή που ονομάστηκε η 4η βιομηχανική επανάσταση. Αν και στην Ελλάδα η Τοπική αυτοδιοίκηση εξαρτάται από την κεντρική κυβέρνηση τόσο ως προς την χρηματοδότηση της, όσο και για την υποστήριξη της σε τεχνικά θέματα, πολλοί Δήμοι στην χώρα έχουν κάνει μεγάλα τεχνολογικά άλματα αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να δημιουργήσουν τις πρώτες ψηφιακές έξυπνες πόλεις, παρέχοντας πρωτοποριακές υπηρεσίες στους δημότες και όχι απλές γραφειοκρατικές εξυπηρετήσεις που έκαναν μέχρι πρόσφατα έστω με την χρήση υπολογιστών.