Κλιματική Αλλαγή και Πολιτικές Αντιμετώπισής της στα Πλαίσια της Ε.Ε.

Δρίτσα, Θωμαΐς (2022-05)

Thesis

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, συνέπεια και απόρροια κατά κύριο λόγο της καταχρηστικής και απεριόριστης ανθρωπογενούς δραστηριότητας, το οποίο αποτελεί άμεση και έμμεση απειλή για τα φυσικά οικοσυστήματα και τον άνθρωπο. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγή είναι πλέον ορατές, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, καθιστώντας την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού γίγνεσθαι και την πολιτική βούληση αναπόφευκτη και άμεση. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. βιώνουν ήδη τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, με ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως έντονες βροχοπτώσεις το χειμώνα και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες τη θερινή περίοδο, ενώ παράλληλα καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις, όπως είναι οι πλημμύρες, η λειψυδρία, οι ερημοποιήσεις και οι μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές (mega fires). O στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει το ρόλο και τη δράση της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, μέσω της ανάλυσης διεθνών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων. Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα απαντηθούν είναι αρχικώς αν οι πολιτικές που υιοθέτησε η Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελούν προτεραιότητα της πολιτική ατζέντας των κρατών μελών της, μέσω της ανάλυσης αυτής θα προκύψουν ερωτήματα σχετικά με το αν οι πολιτικές αυτές είναι δεσμευτικές ή αν η Ε.Ε. ακολουθεί εν τέλει, μια πολιτική ήπιας ισχύος. Σε δεύτερο σκέλος, τα νέα ερευνητικά ερωτήματα που θα προκύψουν είναι αν η Ε.Ε. κατόρθωσε να πετύχει τους στόχους της και αν ενίσχυσε την δυναμική της σε παγκόσμια κλίμακα. Τέλος, θα μελετηθεί αν υφίστανται περιορισμοί ή εμπόδια στην προσπάθεια άσκησης ενιαίας πολιτικής. Για την ανάλυση των δεικτών της κλιματικής αλλαγής και τη συγκριτική μελέτη των πολιτικών της Ε.Ε. για το κλίμα θα βασιστώ σε σχετιζόμενη βιβλιογραφική έρευνα, προερχόμενη κυρίως από επιστημονικές αναλύσεις, άρθρα και βιβλία. Οι λέξεις κλειδιά, που θα αποτελέσουν τη βάση της έρευνας είναι «κλιματική αλλαγή», «εθνικές στρατηγικές» και «διεθνείς συμβάσεις». Η κλιματική αλλαγή σίγουρα αποτελεί ένα φαινόμενο με μεταβαλλόμενες και εξελισσόμενες εκφάνσεις και αυτό επιβάλει συνεχή παρακολούθηση και παράλληλη αναπροσαρμογή και αναθεώρηση των ήδη ληφθέντων πολιτικών για την αντιμετώπισή της, συνεπάγεται πως η όποια έρευνα περιορίζεται στη χρονική στιγμή της σύνταξής της με τα ισχύοντα δεδομένα της συγκεκριμένης περιόδου.