Η ιστορία της Τραπέζης της Ελλάδος και η συμβολή της στην εξέλιξη του σύγχρονου ελληνικού κράτους από το 1940-1953

Καραμανλής, Σωτήριος (2023-01)

Από την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος έως και το 1953 που θα εξετάσουμε σε αυτήν την εργασία, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και να ανατρέξουμε στις διαφορές που είχε η τράπεζα από την ίδρυση της και μετέπειτα, την εξέλιξη στην οργάνωση της, αλλά πάνω από όλα στο κυρίως έργο που κατάφερε να επιτελέσει κατά τη διάρκεια των ετών που θα ασχοληθούμε. Ένα έργο ιδιαίτερο μιας και το καθήκον της ως κεντρική τράπεζα του ελληνικού κράτους ήταν να συμβάλλει όσο μπορεί με τον τρόπο της στην εξέλιξη και ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας και να παράσχει την αμέριστη βοήθεια της στις ελληνικές κυβερνήσεις για την επίτευξη των στόχων που αυτές έθεταν για την τελική πρόοδο και ευημερία του ελληνικού λαού. Μέσα από όλα αυτά τα προβλήματα που πέρασε το ελληνικό κράτος στην πάροδο των ετών, η Τράπεζα της Ελλάδος προσπάθησε με διαφορετικές πολιτικές, άλλοτε καλύτερα και άλλοτε ανάλογα με τις δυνατότητές της, να βοηθήσει στην εξυγίανση της οικονομίας και στην τελική χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ομαλότητα όπως επίσης και στην οικονομική ανάπτυξη που ο τόπος αναζητούσε. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε όλη τη λειτουργία της τράπεζας και το έργο που αυτή επιτέλεσε τα χρόνια αυτά ως μία γενική εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας. Ξεκινώντας από τα πρώτα της βήματα και τον τραγικό Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, περνώντας από τη δεκαετία του 40 και στην σταδιακή μικρή ανάπτυξη του ελληνικού κράτους μετά το τέλος του πολέμου, καταλήγουμε στην προσπάθεια των ελληνικών κυβερνήσεων για σταθεροποίηση και ανάπτυξη. Έχοντας τα κείμενα της τράπεζας, τις εκθέσεις των διοικητών, αποφάσεις γενικών συνελεύσεων και όλα αυτά που έχουν γραφτεί για την τράπεζα και την εξέλιξη της, θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τον ακριβή ρόλο, σκοπό, και έργο της τράπεζας μέσα σε αυτά τα χρόνια. Θα αποτυπώσουμε όλες τις διακυμάνσεις που δέχθηκε η ελληνική και ευρύτερα η παγκόσμια οικονομία, προς αντιμετώπιση των προκλήσεων που δέχτηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη και φυσικά και η Ελλάδα. Με την ίδρυση της αρχίζει και η συμμετοχή της στον όμιλο των κεντρικών τραπεζών των κρατών της Ευρώπης, συμμετέχοντας ως ισότιμο μέλος και αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των συμφωνιών σε οικονομικό επίπεδο με διάφορες χώρες, ενώ βοηθά την Ελλάδα να κάνει το επόμενο βήμα. Μέσα από την περιπέτεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου θα καταφέρει να διασώσει το απόθεμα του χρυσού που είχε το ελληνικό κράτος διαδραματίζοντας πρωταρχικό ρόλο στις προσπάθειες της τότε ελληνικής κυβέρνησης για επιβίωση. Με τη συνεισφορά της στην κυκλοφορία νέων τραπεζογραμματίων μετά τη λήξη του πολέμου και την προσπάθειά της για την άμεση ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας, θα προσπαθήσει σε μία μεταπολεμική περίοδο που χαρακτηρίζεται από διάφορες οικονομικές διακυμάνσεις να στηρίξει την οικονομία και να διορθώσει τυχόν προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί.. Κάτι που κατάφερε η τράπεζα με τον τρόπο της ήταν τα μέγιστα στην επίτευξη αυτού του στόχου οδηγώντας οικονομία και ελληνικό κράτος σε ένα καινούργιο ευρωπαϊκό ρόλο. Καταλήγοντας καταλαβαίνουμε μετά από όλα αυτά ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην εξέλιξη και στην ανόρθωση της οικονομίας μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που η Ελλάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει προβλήματα οικονομικά, δυσχέρειες, πολέμους και μεγάλες αντιξοότητες ώστε τελικά να καταφέρει να σταθεί στα πόδια της, να ορθοποδήσει, και να δημιουργήσει ένα καλύτερο αύριο. Υπήρξε ο στυλοβάτης της ελληνικής οικονομίας και των κυβερνήσεων της δίνοντας πάντοτε ότι καλύτερο μπορούσε με τα στελέχη της προς βοήθεια αυτών που έπρεπε να διαχειριστούν τα σημαντικότατα αυτά ζητήματα του ελληνικού έθνους.

Collections: