Αμυντική Πολιτική και Ασφάλεια στην Ευρώπη Μετά τον Πόλεμο της Ουκρανίας

Γεωργόπουλος, Βασίλειος (2023-01)

ENGLISH ABSTRACT: This dissertation examines the defense policy and security measures taken in Europe after the Russian invasion of the Ukraine. The invasion of Ukraine by Russia can be seen as the result of complex interactions and political choices amongst various actors; not only between Russia and Ukraine, which are the primary actors involved in the conflict but also the European Union, the United States and the United Kingdom. This study starts with accommodating the key events that took place in the European space within a geochronological context. Then, it moves into examining the impact of Brexit and the decisive role of NATO upon European Security. Next, the study focuses on the case of Ukraine in relation to actions and interactions by European partners. Finally, it makes an effort to predict, to the extent possible, the future of European Security.

Η παρούσα εργασία διερευνά την αμυντική πολιτική και τα μέτρα ασφάλειας στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν το αποκορύφωμα χρόνιων αντιπαραθέσεων και πολιτικών επιλογών, όχι μόνο των δύο εμπλεκόμενων χωρών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εργασία ξεκινάει με μια γεωχρονική τοποθέτηση των σημαντικότερων γεγονότων, που έλαβαν χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο. Στη συνέχεια αναδεικνύεται η συμβολή της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Μεγάλης Βρετανίας και ο κομβικός ρόλος του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται μελετώντας την περίπτωση της Ουκρανίας ως προς διάφορες σκοπιές δράσης των ευρωπαϊκών κρατών και καταλήγει κάνοντας μια πρόβλεψη για την μελλοντική κατάσταση του πλαισίου ασφαλείας στην Ευρώπη