Η ακτινοβολία του Βενιζέλου στο συνέδριο ειρήνης των Παρισίων

Τσιχλάκη, Σταματία (2023-01)

ENGLISH ABSTRACT: Since the foundation of the Greek state in 1830, the permanent vision that existed in the minds of the Greeks was the vision of national integration, also known as the "Great Idea". From time to time, many leaders of the country tried to fulfill this and liberate the unredeemed areas. To a large extent, this vision has been associated with the name of perhaps the greatest politician in the history of Modern Greece, Eleftherios Venizelos. Eleftherios Venizelos was one of the most important politicians. Intensely intelligent and visionary, he has been directly associated with the political life of the country since the beginning of the twentieth century. During his tenure, he managed to straighten the country. He believed in the Great Idea and fought to realize it, always possessed by moderate and realistic feelings. He knew that in order to achieve the realization of the national vision, he had to reorganize the country internally, and create strong alliances. And he did. He was a politician who had a special gift, and this is none other than the irresistible magnetism he managed to exert on his listeners. With this as a weapon, he developed the country and created a strong base on which the new lands would be integrated. His right moves led him, in less than ten years, to double the country, and its population too. His allurement made many great leaders admire him. At the Paris Peace Conference, his impressive radiance turned him into one of the main figures of the Conference. He managed to become the center of the conference and turn the spear to Greek interests. The magic of his character led the country, with the end of the Conference, to its greatest diplomatic success.

Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830, το μόνιμο όραμα το οποίο υπήρχε στο μυαλό των Ελλήνων ήταν το όραμα της εθνικής ολοκλήρωσης, γνωστό και ως “Μεγάλη Ιδέα”. Κατά καιρούς, πολλοί ηγέτες της χώρας προσπάθησαν να το ενσαρκώσουν και να ελευθερώσουν τις αλύτρωτες περιοχές. Σε μεγάλο βαθμό, το όραμα αυτό έχει συνδεθεί με το όνομα του ίσως σπουδαιότερου πολιτικού στην ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος επρόκειτο για έναν εκ των σημαντικότερων πολιτικών. Έντονα ευφυής και οραματιστής, έχει συνδεθεί άμεσα με την πολιτική ζωή της χώρας από τις αρχές του εικοστού αιώνα. Στην διάρκεια της θητείας του, κατάφερε να ανορθώσει τη χώρα και να την ισχυροποιήσει. Και ο ίδιος πίστευε στην Μεγάλη Ιδέα και πάλευε να την πραγματοποιήσει, διακατεχόμενος πάντοτε από μετριοπαθή και ρεαλιστικά αισθήματα. Γνώριζε πως προκειμένου να καταφέρει να φτάσει στην πραγματοποίηση του εθνικού οράματος, έπρεπε να ανασυγκροτήσει τη χώρα εσωτερικά, και να δημιουργήσει ισχυρές συμμαχίες. Και τα έκανε. Επρόκειτο για έναν πολιτικό ο οποίος είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα, και αυτό δεν είναι άλλο από τον ακαταμάχητο μαγνητισμό που κατάφερνε να ασκεί στους ακροατές του. Με όπλο αυτό, εξέλιξε την χώρα και δημιούργησε μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία θα ενσωματώνονταν και τα νέα εδάφη. Οι σωστές κινήσεις του τον οδήγησαν, μέσα σε λιγότερο από δέκα χρόνια, να καταφέρει να διπλασιάσει την έκταση, αλλά και τον πληθυσμό της. Η γοητεία που ασκούσε έκανε και πολλούς μεγάλους ηγέτες να τον θαυμάζουν. Στο Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων, η εντυπωσιακή του ακτινοβολία τον μετέτρεψε σε ένα από τα βασικά πρόσωπα του Συνεδρίου. Κατάφερε να γίνει το επίκεντρο της συνδιάσκεψης και να στρέψει το βλέμμα στα ελληνικά συμφέροντα. Η μαγεία του χαρακτήρα του, οδήγησε την χώρα, με τη λήξη του Συνεδρίου, στη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της.

Collections: