Η επίλυση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους

Maris, Georgios (2014-04)

Article

Η Ευρωπαϊκή Κρίση Χρέους (ΕΚΧ), η οποία εμφανίστηκε το 2009 μέσω της ελληνικής οικονομικής κρίσης, είναι η καλύτερη περίπτωση για να μελετήσουμε τόσο τις ευπάθειες του πλαισίου τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης (ΕΟΔ) όσο και την διαδικασία τής ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί η ΕΚΧ είναι η πιο σοβαρή κρίση που έχει αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έως τώρα και δεύτερον, γιατί μέσω της κρίσης δοκιμάζονται αποφασιστικά τα όρια της εν γένει διαδικασίας τής οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/