Τοις Εντευξομένοις ή Περί της ειδικώτερης σχέσης του Εθνικού Συντάγματος και δικαίου της Ε.Ε.

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2013)

Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση Συχνότητα : Τέσσερις φορές τον χρόνο Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Article

Collections: