Σύστημα λήψης αποφάσεων για την αστική αγορά κατοικίας

Vliamos, Spyros ; Panorios, Charalambos (1999)

Book chapter

Στο κείμενο που ακολουθεί θα εντοπιστούν οι βασικές αρχές ενός συστήματος παρακολούθησης της αγοράς κατοικίας. Μέσω από αυτό θα μπορούν να γίνονται προβλέψεις και, αφού διαπιστώνονται οι μελλοντικές ελλείψεις, θα δίνονται απαντήσεις σε ποσοτική μορφή στα τρία βασικά ερωτήματα, που ουσιαστικά καθορίζουν και τις βασικές ανάγκες σε πληροφορίες για ένα σύστημα που αφορά την λήψη αποφάσεων για την αγορά κατοικίας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/