Ο χαρακτήρας του ελληνικού περιφερειακού οικονομικού προβλήματος: παρουσίαση και ανάλυση

Vliamos, Spyros (1984)

Article

Σ' οποιονδήποτε ζει ή ταξιδεύει στην Ελλάδα δίνεται σuχνά η ευκαιρία να διαπιστώσει με τα ίδια του τα μάτια τις διαφορές στο επίπεδο ζωής μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών αφ' ενός και μεταξύ τη ς Αθήνας και όλης της uπόλοιπης χώρας αφ' ετέρου. Ταυτόχρονα όμως αντιλαμβάνεται πως οι εγχώριοι παραγωγικοί πόροι - συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου δυναμικού - δεν αξιοποιούνται σ' όλη τους την έκταση και πως τα περιθώρια για μελλοντ ική ανάπτυξη παραμένουν ακόμη σημαντικά .

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/