Εκτρώσεις

Papageorgiou, Katerina (2015-06)

Thesis

Η παρούσα μελέτη αναλήφθηκε στο πλαίσιο της Διπλωματικής εργασίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις-Πάφος, με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Ανέστη Κεσελόπουλο. Θέμα της μελέτης είναι: Οι εκτρώσεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η μελέτη αυτή αναφέρεται συγκεκριμένα στα αίτια των εκτρώσεων, στις απόψεις εκείνων που είναι κατά και υπέρ των εκτρώσεων, στη μορφοποίηση του εμβρύου, στα είδη των εκτρώσεων, στις μεθόδους – μέσα των εκτρώσεων, στα εκτρωτικά φάρμακα και εργαλεία, στις κατηγορίες ατόμων που παρακευάζουν και εμπορεύονται εκτρωτικά φάρμακα, στις κατηγορίες των γυναικών που διενεργούν έκτρωση, στις ποινές και στις συνέπειες των εκτρώσεων καθώς και στα μέσα και στους τρόπους για τον περιορισμό των εκτρώσεων. Περιλαμβάνει, επίσης, συμπεράσματα, εικόνες και σχετική βιβλιογραφία.