Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας και το συμβίβαστο ασκήσεως δικηγορίας απο πανεπιστημιακούς βοηθούς

Manitakis, Antonis ; Manessis Aristovoulos (1978)

Article

Εάν η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 723/1977 περί αντικατάστεως διατάξεων τινών του ν.δ.3026/1954 περί του Κώδικος των Δικηγόρων (ΦΕΚ Α' 300) είναι σύμφωνη με την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου, όπως κατοχυρώνεται απο το άρθρο 4/1 του Συντάγματος.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/